כיבוש מוצב החרמון במלחמת יום כיפור,הניסיון השני – מבצע קינוח

החרמון
החרמון כפי שנראה ממסעדה

סיפור כיבוש החרמון, עם הדם הרב שנשפך, הוא סיפור ידוע ומהווה מורשת קרב מכובדת של גולני. הכיבוש כלל שני ניסיונות ואני מביא בעיקר את הסיפור של הניסיון השני, שהצליח. אני מביא אותו כי הוא נושא בחובו רצף אירועים של טרגדיה יוונית ואתה עומד נרעש מול האופן הסטיכי שבו נגזר גורלם של חיילים לחזור ולבצע את המשימה באותו אופן נואל שבו נפלו חבריהם שבועיים קודם לכן.

רקע

הניסיון הראשון של חטיבת גולני לכבוש מחדש את מוצב החרמון במלחמת יום כיפור נערך ב8 לאוקטובר. המשימה הוטלה על גדוד 51 ועוד כמה כוחות סיוע קטנים. הניסיון נכשל, בעיקר בגלל הגישה חסרת המעוף שננקטה, עלייה בטור זחל"מים על כביש מפותל, צר ומשופע לאור יום, כשהקומדו הסורי מחופר היטב לצידי הכביש. עשרים וחמישה הרוגים, פי שניים מזה פצועים, והכוח הנותר חוזר כלעומת שבא.

לאחר הכישלון של הניסיון הראשון, השיג מח"ט גולני, אמיר דרורי, התחייבות  מאלוף אדם, מפקד החזית הצפונית, שמשימת הכיבוש מחדש תוטל עליו. גם אם לא נאמר במפורש, התחושה הייתה שגולני חייב לסיים את המשימה בניצחון כדי שמורשת הקרב שלו לא תוכתם. מאותה סיבה בדיוק היה ברור לדרורי שהמשימה חייבת להיות מוטלת על גדוד 51. ניסיון הכיבוש השני, שהיה ממש לקראת הפסקת האש,  נקרא מבצע קינוח

יום קודם, ב20 לאוקטובר, עלה כוח של סיירת מטכ"ל בפיקוד יוני נתניהו, למצפה שלגים כדי לספק תצפית למבצע. באופן מפתיע הכוח לא זיהה דבר ודיווח על תנועה מעטה. בדיעבד התברר שהסורים כבר היו בשוחות שלהם מוסווים ולא יצאו משם עד שהגיעו גולני. נו טוף, גם לסיירת מטכ"ל מותר לפשל.

מבצע הכיבוש עצמו החל בערב ה21 לאוקטובר והתחלק לשנים. על כוח של חטיבת צנחנים 317, שני גדודים, למעלה מ620 לוחמים, הוטל לכבוש את החרמון הסורי. הכוח הונחת אחה"צ במספר יעפים של מסוקים. הכוח התקדם ליעד לאט בגלל תנאי השטח אך באופן מאוד מתוכנן, תוך הצבת חסימה לכיוון כוחות תגבורת אפשריים מלמטה.  שלושת המוצבים שכלל החרמון הסורי נכבשו תוך קרב קצר והמשימה שם הסתיימה ב3 לפנות בוקר.

הלחימה של גולני

הכוח העיקרי של גולני כלל את גדוד 51 ופלוגת הסיור, סך הכל כ-400 לוחמים.  על פלוגת הסיור הוטל לכבוש את רכבל תחתון ועליון. הפלוגה נתקלה בהתנגדות עזה ולא התקדמה מעבר לרכבל עליון. נשאר גדוד אחד, גדוד 51.

כמו בניסיון הראשון, כאילו לא קרה דבר, הגדוד עלה במסע מפרך לאורך כתף החרמון. יותר מזה, הפעם הגדוד התחיל את מסעו לחרמון מהכפר מסעדה, הרחק מתחת לחרמון. לקראת שתיים בלילה, לאחר צעידה של תשע שעות( !) הגיע הגדוד למגע ראשון עם הכוחות הסוריים שהיה מבוצר על שלוש גבעות, 16, 17 ו 24.  הכוח הסורי היה מחופר בשוחות אישיות. מכת האש  הסורית, שהסבה לכוחות העולים נפגעים רבים, ביחד עם חוסר המידע לגבי מיקומו של הכוח הסורי, הובילו לחוסר שליטה ולקרב של לוחם מול לוחם רוב הזמן.

פלוגה א' נשלחה לתקוף את גבעה 17, נתקלה בקומנדו סורי בעמדות דו-רובאיות, ספגה נפגעים ולא התקדמה.

פלוגה ב' עלתה על גבעה 24, לא מצאה אויב ולמעשה לא השתתפה אקטיבית בהמשך הקרב.

בשלב זה נפגע רוב סגל הפיקוד, כולל המח"ט דרורי. נשארה פלוגה אחת, פלוגה ג'. הפלוגה בפיקודו של סרן יגאל פסו תקפה את גבעה 16 ושם היה עיקר הקרב עם נפגעים רבים מאש צלפים וגם כתוצאה מארטילריה לא מדויקת שלנו. בסופו של דבר תפסו את הפיקוד שני קציני חטיבה, קצין האג"ם יגאל לוי, והקמב"ץ יועד זליבנסקי, ארגנו את הכוחות מחדש, טיווחו אש ארטילרית מדויקת על גבעה 17, אחרי שפונתה מחיילינו, וסיימו את כיבוש המוצב, בשעה 9 בבוקר.

אפילוג

הנקודה שמשאירה אותך  משפשף את עיניך היא ההשוואה בין  הצנחנים לגולני באותו לילה ויום שלאחריו. לצנחנים כוח גדול  יותר ב50% והם מגיעים במסוקים, במלוא הכוחות, לנקודת ההערכות, כשהמשימה שלהם פשוטה יחסית מבחינה טופוגרפית, עלייה של עשרות מטרים ספורים. ולעומת זאת גולני מגיעים בכוח מועט משמעותית, אחרי הליכה מתישה – הפרש הגובה ממסעדה לגבעה 16 הוא כ1100 מטרים, נכנסים ללחימה לאור יום, תוך טיפוס על  כתף החרמון התלולה.

אני מנסה לדמיין מה חשבו לעצמם מפקד המבצע, אלוף יקותיאל אדם ומח"ט גולני אמיר דרורי,  כשעמדו מעל למפות והגיעו לתוכנית הזאת של מבצע קינוח. אין ספק שהמשימה שהוטלה היתה קשה ביותר ושהקושי הרב לא בא כהפתעה אלא היה מובנה בתכנון עצמו. האם עלתה לפניהם המחשבה שאולי זה לא נורא להפיל על גולני משימה, קצת מעל לכוחותיה? האם הכרחי היה המסע המפרך ממסעדה למוצב החרמון, כשלפניהם עוד קרב כיבוש מוצב קשה, שרק לפני מספר שבועות כשלו לכובשו? מאיפה אותה מורשת "הרואית" של גולני לחפש תמיד את הפיתרון הקשה והתובעני יותר לכיבוש היעד (וראה גם את כיבוש תל פאחר ב67')?


מחשבה אחת על “כיבוש מוצב החרמון במלחמת יום כיפור,הניסיון השני – מבצע קינוח

השאר תגובה