היה או לא היה

הסורג סביב בית המקדש

מדי פעם מעלים אנשי ציבור פלסטינים את הטענה שבית המקדש כלל לא היה קיים. לאחרונה אפילו הצליחו להעביר זאת בכנס של אונסק"ו. טענות מסוג זה, האם אירוע מעברנו אינו אלא אגדה ממוחו הקודח של סופר, נביא בעיני עצמו, היסטוריון שנשבה בקסם בדיותיו, תמיד היו ויהיו. אבל האם לא מטרידה אתכם השאלה, האם יש בטענות כאלה ממש? איך אפשר לוודא קיומו של מבנה שחרב לפני אלפי שנים או של אירוע שהתרחש בעת העתיקה, כמו חורבן הבית.

אז כמו בפרקטיקה של מודיעין צבאי, מצליבים מקורות ובודקים אם יש תלות ביניהם. ראשית, מה עם יוסף בן מתתיהו, עליו מתבסס רוב מה שאנו יודעים מתקופת סוף בית שני? ההיסטוריונים רומיים,  קסיוס דיו וסווטוניוס, לא רק כתבו עליו אלא אף ציינו את נבואתו של יוספוס, כאשר נשבה על ידי אספסיאנוס, שהאחרון יוכתר לקיסר שנה מאוחר יותר, כפי שמספר יוספוס עצמו ב"מלחמת היהודים".

אם כן, בסבירות מאוד גבוהה, יוסף בן מתתיהו, או יוספוס פלאביוס כפי שנקרא אחרי שוחרר ע"י טיטוס (פלאביוס), היה מה שאנו חושבים שהיה. ספריו השתמרו בגלל חשיבותם לתיאולוגיה הנוצרית ואנחנו זכינו בנתח ההיסטוריה המשמעותי הזה שכתב. אבל מה עם בית המקדש, עליו כתב באריכות?

המקור האולטימטיבי – ארכיאולוגיה

To_the_trumpeting_placeאז מה יש לנו? הכותל המערבי כמובן, אבל הכותל היה למעשה החומה המערבית של הר הבית, עליו נבנה בית המקדש, לא המבנה עצמו. ישנה גם האבן מפינת הר הבית, שנפלה ביום החורבן ונמצאה ליד קשת רובינסון. על האבן, הנמצאת כיום במוזיאון ישראל, חרוט "לבית התקיעה להכ" (או "להב"). מה המשמעות? במספר מקומות בתלמוד, וגם אצל יוספוס, כתוב שבכניסת השבת ובצאתה היו תוקעים בחצוצרות ממקום גבוה בהר הבית כדי להתחיל את תהליך ההבדלה בין חול לקודש (שלוש תקיעות, המציינות הפסקת עבודה, סגירת חנויות וכו'). המילה האחרונה הייתה על כן "להכריז" או "להבדיל". מיקום האבן, בפינה הדרום מערבית של חומת הר הבית, בהחלט מתאים.

עדיין זה לא בית המקדש. רוצים משהו מוחשי, מהמקום עצמו, לא? פה עלינו לחזור ל"מלחמת היהודים". בתיאור כיבוש הר הבית, יוספוס מביא את קריאתו של טיטוס לקבוצת הקנאים של יוחנן מגוש חלב, "הוי נבלים טמאים, האם לא הקימו ידכם את הסורג הזה מסביב לקודש? האם לא העמדתם  בסורג את העמודים האלה, אשר נחרת עליהם בכתב יווני ובכתבנו (לטינית), כי לא יהין איש זר לעבור את המחיצה?" (מ"ה, תרגום שמחוני, ו, ב, ד). הסורג שמדובר עליו היה מחיצה שהקיפה את בית המקדש ושאסור היה לנכרים לעבור אותה. הוא מתואר גם ב"קדמוניות" של יוספוס, וכן בפירוט רב במסכת מידות במשנה (ראה שם ב, ג). מדוע היה צורך בסורג עם ההודעה החד משמעית הזו? צריך לזכור שבית המקדש שבנה הורדוס היה אולי המבנה המפואר ביותר בעת ההיא ברחבי האימפריה, כולל רומא, וכלל אכסדראות גדולות וחצר רחבה שהקיפו את המקדש עצמו. מכל העולם היו באים לראות אותו והיה צורך להגביל את הגישה למקדש עצמו. כך כתוב, על כל פנים. כי עם כל הכבוד, גם הקטע שצוטט לעיל משאיר אותנו עדיין בתחום הוירטואלי של כתבים.

כדור הכסף – The Silver Bullet

714-aרק 1800 שנה אחרי החורבן נופל דבר. ב1871 מוצא הארכיאולוג שארל קלרמון גנו בירושלים לוח אבן עם כתובת ביוונית. הכתובת שלמה לחלוטין: "אף לא נוכרי (μυθένα αλλογενή)  ייכנס פנימה מן המחיצה המקיפה את התחום המקודש ואת החיל, ומי שייתפס יתחייב בנפשו ודינו מוות."  אבל זוהי אותה כתובת אליה התייחס טיטוס על פי יוספוס! וכאילו להסיר כל ספק, ב1935 מתגלה ליד שער האריות  שבר של לוח דומה עם קטע מכתובת האזהרה.

האימות הושלם. מה שיפה באימות שלם שכזה הוא שהוא מאשר  את אמיתות כל מרכיביו. לוגיקה פשוטה. בית המקדש, השיפוץ של הורדוס, חורבנו ע"י טיטוס, כפי שמתאר יוספוס, הקנאים, ולבסוף, לוח האבן שמצא קלרמון גנו. היה או לא היה? היה

הערה: כל זה לא בא אלא כדי להראות כי ניתן לאשש מסורת עתיקה באופן בלתי תלוי בתפיסות פוליטיות כלשהן. באותו אופן יש לקבל גם את המצב ההפוך, בו הממצאים ההיסטוריים והארכיאולוגיים (או העדרם) מצביעים על מציאות שונה ממה שמקובל. דוגמה ידועה היא היקפה האמיתי, המצומצם ביותר על פי הממצאים, של ירושלים של דוד ושלמה ושל הממלכה המאוחדת, יחסית למה שמקובל במסורת.


השאר תגובה