יותר, סימן וזוג

כמו אבן בחומה צלבנית, או מטבע מהתקופה הפרסית, גם המילה היא בעצם שריד ארכאולוגי. דרך משמעותה ובאופן השימוש בה היא משמרת עדות אותנטית של חיים בזמנים עברו בהם הצטרפה לשפה המדוברת ועלינו היום.  בחרתי כאן את סיפורן שלוש מילים, יותר, סימן וזוג.

יותר

מה יותר עברי מהמילה ׳יותר׳?  כשלמדנו בקורס ביוונית על מילות השוואה נתקלנו פתאום בסיומת ׳-טֶרו׳, המציינת שמשהו הוא במובן מסוים יותר ממשנהו. למשל, πψιλότερο, ׳פְּסילוטֶרו׳, שמשמעותו ׳גבוה יותר׳, בדומה ל 'er-'  באנגלית.

הדמיון של הסיומת היוונית ל׳יותר׳ שלנו  סיקרן אותי. היתכן שהמקרא הסתדר כל הדרך בלי להזדקק למילות השוואה? אין קל מלבדוק זאת. אתר ממרא (mechon-mamre.org)  סיפק תשובה מיידית. המילה מופיעה בעברית בשני מובנים. האחד הוא במובן של  ׳להותיר׳ וניתן למצוא אותו בספר שמואל (׳ואת היותר החרמנו׳)

המובן השני הוא מה שאנו מחפשים, כמילת השוואה. ניתן למצוא שימוש כזה במגילות אסתר וקוהלת, שני ספרים שחוברו, הפתעה, בתקופה ההלניסטית, כאשר היוונית כבר נטעה את שורשיה בשפה המדוברת.

כללית, לא היה לנו אז את המכשור הנוח של תחיליות וסיומות.    היום אנחנו כבר בתקופה הבתר-מקראית עם  מכינות קדם-צבאיות ואנחנו מסודרים

סימן

מקור המילה ביוונית, σήμα (סִימָה), סימן. זה גם המקור לsign באנגלית ומכאן גם significant, משמעותי. ביוונית זה גם המקור של חשוב, σημαντικός (סִימָנטיקוס), משמעותי. מכאן שמשמעות המילה חשוב או משמעותי הוא שהוא מסמן משהו, סימן של משהו.

זוג

מקור המילה ביוונית, ζευγάρι (זֶבְגֶרִי), זוג ואף ζύγος (זִיגוס), זוגי וגם עול. איך קורה שאנו מחכים לתקופה ההלניסטית כדי להוסיף את המילה הזאת ללקסיקון.

המילה המקראית הקרובה ביותר היא צֶמֶד. 'צמד' מתאים לשני בעלי חיים הפועלים כיחידה אחת, כמו צמד שוורים. הם נושאים בעול יחד, כך שביוונית הם כבר זוג. בעברית המקראית הסיטואציה של צמד בני אדם הפועלים ומתייחסים אחד אל השנייה כיחידה אחת לא הייתה קיימת. אנחנו נחשפנו לתופעה של שני בני אדם החיים בזוגיות רק כאשר הגיעו היוונים לארץ והיינו צריכים להסביר זאת אחד לשני.

יש לכך משמעות עמוקה מבחינת היחס לנשים בארץ ישראל עד לתקופה ההלניסטית (המאה ה4 לפנה"ס). כדי שיהיה צורך במילה זוג האישה חייבת להיות שוות ערך לבן זוגה. היחס לנשים ביהדות לא השתנה באופן מהותי ואנו רואים זאת יפה עד עצם היום הזה, בקרב היהדות החרדית והציונות הדתית.

 


השאר תגובה