כיבוש מוצב החרמון במלחמת יום כיפור,הניסיון השני – מבצע קינוח

סיפור כיבוש החרמון, עם הדם הרב שנשפך, הוא סיפור ידוע ומהווה מורשת קרב מכובדת של גולני. הכיבוש כלל שני ניסיונות ואני מביא בעיקר את הסיפור של הניסיון השני, שהצליח. אני מביא אותו כי הוא נושא בחובו רצף אירועים של טרגדיה יוונית ואתה עומד נרעש מול האופן הסטיכי שבו נגזר גורלם של חיילים לחזור ולבצע את … המשך כיבוש מוצב החרמון במלחמת יום כיפור,הניסיון השני – מבצע קינוח